Servillo, L., Tasan-Kok, T., Cotella, G., Özogul, S., Purkarthofer, E., & Santangelo, M. (2022). European Journal of Spatial Development – Reloaded. European Journal of Spatial Development, 19(1), 1–20. https://doi.org/10.5281/zenodo.6105260